Rosimm第2760期全裸上身美女红色丁字裤半脱露翘臀屁沟诱惑71PROSI写真

Rosimm第2760期全裸上身美女红色丁字裤半脱露翘臀屁沟诱惑71PROSI写真

沉紧相搏,结在关元。若大便不通,升麻和气散。

宜详察脉证而用之。发汗则伤上焦之阳,利大便则脉数而动脾,利小便则内亡津液,胃中枯燥。

五善见三则瘥,七恶见四则危。当先服本脏积药,诸疾自愈,是治其本也。

又放经宿,罐冷取出,研,贮瓷瓶内收用。锉草根各一升,以水一斗六升,煮之竭,为取三升,则强饮浓衣,坐于釜上,令汗出至足已。

若从其言,即复以药解之。水一盏,入竹叶七片,同煎五分,食后温服。

 盖以数为热,虚为劳耳。归脾汤治因思气结、因忧抑郁,以致脾伤而心下痞闷,寤不得寐。

Leave a Reply